Takaisin Tulosta

Karies (hallinta)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
27.8.2020

Käypä hoito -suositus «Karies (hallinta)»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Caries (control)»2

 • Kariesta on lähes kaikilla suomalaisilla, ja suomalaisten hampaiden harjauksessa on edelleen parannettavaa. Kariesta voidaan kuitenkin hallita. Tärkein, kaikkia koskettava keino ovat terveelliset elintavat läpi elämän.

Hampaiden reikiintymiselle altistavat tekijät ja potilaskohtaisen riskin arviointi

Taulukko 1. Hampaiden reikiintymiselle altistavat tekijät. Lihavoidut tekijät suurentavat reikiintymisriskiä merkittävästi.
1. Esitiedoista havaitut tekijät 2. Suussa havaitut tekijät
 • Plakki useilla reikiintymiselle alttiilla hammaspinnoilla
 • Vähentynyt syljen eritys
 • Hoitamattomat etenevät kiille- ja dentiinikariesvauriot
 • Hampaistossa karieksen aiheuttama pulpiitti, ulseraatio, fisteli, absessi (PUFA)
 • Hampaita juurihoidettu tai poistettu karieksen vuoksi edellisten 3 vuoden aikana
 • Osaproteesit, oikomiskojeet ja muut plakkia retentoivat kohdat
 • Erosiiviset kulumismuutokset hampaissa
 • Suuhengitys
Lapset ja nuoret
 • Yöaikainen pitkään (yli 18 kk) jatkuva ja tiheä tuttipulloruokailu tai imetys
 • Hiljattain hoitoa vaatineet kariesvauriot vanhemmilla tai sisaruksilla
 • Nukutushammashoidot lapsella tai perheessä
 • Säännöllisen hammashoidon päättyminen nuorilla
Lapset ja nuoret
 • Puhkeavat hampaat (ikäkaudet 0,5–2 vuotta, 5–7 vuotta ja 10–13 vuotta)
 • Näkyvä plakki pienten lasten yläetuhampaiden etupinnoilla
 • Kiilteen kehityshäiriöt maito- tai pysyvissä hampaissa
 • Oikomiskojeet
Aikuiset ja iäkkäät
 • Runsas hoitohistoria: korjaava hoito ja proteettiset ratkaisut
 • Fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn heikkeneminen
 • Ympärivuorokautinen laitoshoito
 • Purentaelimistön toiminnan heikkeneminen
 • Säännöllisen hammashoidon katkeaminen
Aikuiset ja iäkkäät
 • Paljastuneet hammaskaulat ja niiden vaikea puhdistettavuus

Karieksen hallintatoimet

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Vuokko Anttonen (pj.)

Mirkka Järvinen

Kaija Komulainen

Antti Kämppi

Anne Laajala

Marja-Liisa Laitala

Marina Merne-Grafström

Kaisu Pienihäkkinen

Marja Pöllänen (Käypä hoito -toimittaja)

Eija Salmela